Laikraksts Latvietis

Pašu gatavotas arheoloģiskās rotas no kapara

Izgatavotas uzstāšanai Sidnejas Operas nama atklāšanai

  Laikraksts Latvietis Nr. 757 un 758, 2023. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kanberas tautas deju kopas Sprigulītis dejotāju 12. gs. latgaļu tautastērpa atdarinājums. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.