Laikraksts Latvietis

Pašu gatavotas arheoloģiskās rotas no kapara

Izgatavotas uzstāšanai Sidnejas Operas nama atklāšanai

  Laikraksts Latvietis Nr. 757 un 758, 2023. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Tautas deju kopas „Saules josta“ uzvedums „Vasaras zieds“ Sidnejā, Austrālijā 1981. gada 7. martā. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma, Māras Siksnas dāvinājums.