Laikraksts Latvietis

Pašu gatavotas arheoloģiskās rotas no kapara

Izgatavotas uzstāšanai Sidnejas Operas nama atklāšanai

  Laikraksts Latvietis Nr. 757 un 758, 2023. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Deju kopas „Sprigulītis“ dejotāji 1979. gadā. Pirmajā rindā no kreisās: Anita Alpa, Maree Briede, Skaidrīte Dariusa, Maruta Dariusa, Māra Siksna, Dace Bobeta, Ilona Lasmane. Otrā rinda: Pēteris Eversons, Arnis Siksna, Jānis Blūms, Martin Stjuarts (Stewart), Ojārs Bobets. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma, Māras Siksnas dāvinājums.