Laikraksts Latvietis

Jāņu vējš un līgošana „Dzintaros“

Svētki jāsvin kā ieplānots un tradīcijas jāturpina

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Līgotāji. FOTO Mārīte Rumpe.