Laikraksts Latvietis

Baltijas valstu deportāciju piemiņas sarīkojums

Sarīkojumā Melburnā piedalās Latvijas vēstnieks un Baltijas valstu konsuli

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Igauņu sieviešu koris „Kodu“ diriģentes Hiljas Tomas vadībā. FOTO no Anitas Andersones personīgā arhīva.