Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Pirmais stāsts: Kalendāra lielās līnijas (1)

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Oriģinālais Dziesmu svētku karogs Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Pat tas fakts, kur Karoga jaunā kopija dziesmu koncertu laikā uz estrādes tika eksponēta, pēc tam tautā tika plaši apspriests. Skaists bija gājiens un pacēliens Noslēguma koncertā, bet „Tīruma“ laikā tas bija mīļi pietuvināts diriģentu komandtiltiņam. FOTO Anita Mellupe.