Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Pirmais stāsts: Kalendāra lielās līnijas (1)

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Visām mūsu tautas paaudzēm lemts spodrināt un nosargāt vārdus „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI“. Un šo Svētku laikā katram bija iespējama apliecināt piederību savai tautai ar darbiem. Ja nedziedi vai nedejo pats – palīdzi! Svētku laikā uz Rīgu devās, darbus un bērnus atstājot uz kāda izpalīga pleciem, tūkstošiem ģimeņu. Paldies viņu radiem, kaimiņiem un draugiem!  FOTO Anita Mellupe.