Laikraksts Latvietis

Sveiciens no Austrālijas ziemeļiem!

Līgošana Dārvinā

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Aleksandra Krulle, Džordža Krulle, Aila Dance, Reinis Dancis, Kreigs Smaits, Ingrīda Ulpene, Biruta Zemīte, Roma Smaita, Andris Bergs, Vils Smaits, Zāra Dance un Lūcija Smaita. Trūkst Vibes ģimene. FOTO Jānika Mātika.