Laikraksts Latvietis

DRAUDZĪBAS SPĒLES Rīgā

Austrālijas latvieši – Latvijas latvieši

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

2023. g. 11. jūlijā pēc otrās spēles „Austrālijas Krokodili“ / „Rīgas Vilki“. No kreisās: Kobe Strazdiņš, Roberts Eiduks, Francis Sarkanais, Gusts Baltaisbrencis, Ernests Ruseckis, Henrijs Lācis, Lukas Vanags, Krišs Liepiņš un Mārtiņš Birsnieks. FOTO Māra More (Moore).