Laikraksts Latvietis

DRAUDZĪBAS SPĒLES Rīgā

Austrālijas latvieši – Latvijas latvieši

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pateicoties sponsoriem, katram piešķīra spēlētāja kreklu. No kreisās: Edgars Ceplītis – „Riga Flooring ADL“, pie mikrofona spēles organizators Viktors Sīkais, Daugavas Vanagu priekšnieks Aivars Sinka, Guntis Eiduks „Krāsu Centrs LV“ un Ēriks Cīrulis „Lark Advisory Melbourne“. FOTO Selija Cīrule (Sally Cirulis).