Laikraksts Latvietis

DRAUDZĪBAS SPĒLES Rīgā

Austrālijas latvieši – Latvijas latvieši

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

12. jūlijā, kad spēles beidzās... Pārrunas starp treneriem. No kreisās: Raimonds Vanags, Salvis Mētra, Viktors Sīkais un Andrejs Strazdiņš. FOTO Ināra Sīkā.