Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Pirmais stāsts: Kalendāra lielās līnijas (2)

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Edvīns Rūsis pārstāv Dienvidkalifornijas aktīvos tautiešus. FOTO Anita Mellupe.