Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Pirmais stāsts: Kalendāra lielās līnijas (2)

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dacei Vilnei  (no kreisās) šie jau ir ceturtie svētki kā amatieru teātru koordinatorei, bet Zanei Pamšei – jau piektie – kā Ventspils novada pašdarbnieku virsvadonei. FOTO Anita Mellupe.