Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Mēs alkstam mieru un mīlestību

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Agnese Rudzīte-Kirillova – Latvija. „Aijā žūžū, lāča bērni“. 1. vieta. FOTO Māris Brancis.