Laikraksts Latvietis

Kanberas latviešu ev. lut. draudze

1949 – 2023

  Laikraksts Latvietis Nr. 761, 2023. g. 23. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sv. Pētera baznīca atklāšanas dienā 1961. gada 10. septembrī. FOTO no Egona Eversona personīgā arhīva.