Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Otrais stāsts. PAR DZIEDĀŠANU

  Laikraksts Latvietis Nr. 761, 2023. g. 23. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mūsu ALMA MATER meiteņu  koris „Balta“ visā savā baltumā. FOTO Anita Mellupe.