Laikraksts Latvietis

Jūnijs un jūlijs Vītolu fondā

Ziedotāji tiekas ar stipendiātiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 761, 2023. g. 23. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Stipendiātes Annija Spilberga, Evija Mārtiņa, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, mecenāti Kaspars Krēsliņš un Jānis Lucs. FOTO Vītolu fonds.