Laikraksts Latvietis

Jūnijs un jūlijs Vītolu fondā

Ziedotāji tiekas ar stipendiātiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 761, 2023. g. 23. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vilis Vītols un Ēriks Voits. FOTO Vītolu fonds.