Laikraksts Latvietis

ALT izrāde „JĀNA“

Bija prieks skatīties

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Margotis (Matīss Kaziņš) uzliek kroni Agistai (Zenta Schuberte). FOTO Ojārs Greste.