Laikraksts Latvietis

ALT izrāde „JĀNA“

Bija prieks skatīties

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kanclers (Eero Pūpēdis) un Ministrs (Pēteris Saulītis). FOTO Ojārs Greste.