Laikraksts Latvietis

Atzīmējot Baltijas Ceļa 34 gadus

Adelaidē Baltiešu padome rīko koncertu

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Visi koristi ar latviešu bērniem pirmajā rindā dzied Austrālijas himnu. FOTO Pēteris Strazds.