Laikraksts Latvietis

Atzīmējot Baltijas Ceļa 34 gadus

Adelaidē Baltiešu padome rīko koncertu

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Visi koristi un solisti dzied noslēguma dziesmu. Diriģente lietuviete Nemira Steipltona (Stapleton), pie klavierēm  Jonas Počus (Pocius). Priekšplāna latviešu koristi. Pašā kreisajā malā solists Aldis Sils. FOTO Pēteris Strazds.