Laikraksts Latvietis

Dārvinā atzīmē „Baltijas Ceļa“ 34. gadadienu

Piedalās baltiešu un ukraiņu sabiedrība

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ingrīda Ulpene, Dāvids Rais (Rice), Guna Rais (Rice), Andrea Rais (Rice), Lilija Rais (Rice), Ingrīda Laudēviča, Roma Smaita (Smyth), Kraigs Smaits (Craig Smyth), Lūcija Smaita (Smyht), Vils Smaits (Will Smyth), Zāra Dance, Reinis Dancis, Aila Dance un Emilija Smaita (Smyth). FOTO Anjan Paudel.