Laikraksts Latvietis

Dārvinā atzīmē „Baltijas Ceļa“ 34. gadadienu

Piedalās baltiešu un ukraiņu sabiedrība

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dr. Tadas Zuromskis, Roma Dainius, Džols Baudens (Joel Bowden MLA, Member for Johnston), Reinis Dancis un Manfreds Mletsins. FOTO Anjan Paudel.