Laikraksts Latvietis

Pertas vanadžu pusdienas

Pusdienu šķīvji bija pilni ar jo gardi gardu latvisku ēdienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 762, 2023. g. 30. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pertas vanadzītes. No kreisās: Ruta Auziņa, Māra Pelša, Anita Rudaka un Judīte Grīnfelda. FOTO Anita Rudaka.