Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu biedrības pilnsapulce

Šis gads ir bijis veiksmīgs

  Laikraksts Latvietis Nr. 763, 2023. g. 6. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Klātesošie pilnsapulcē. Pirmajā rindā labajā pusē sēž vicepriekšsēdis Jānis Grauds. FOTO Ojārs Greste.