Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu biedrības pilnsapulce

Šis gads ir bijis veiksmīgs

  Laikraksts Latvietis Nr. 763, 2023. g. 6. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš uzrunā pilnsapulci. Labajā pusē pilnsapulces sekretāre Aija Brūvere un pilnsapulces vadītājs Aleksis Strazds. FOTO Ojārs Greste.