Laikraksts Latvietis

Kad latvju vīri kopā nāk

Sidnejas Latviešu vīru kora koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 763, 2023. g. 6. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā: Tālis Kalniņš, Oskars Ronis; pirmā rindā no kreisās: Andrejs Mačēns, Valdis Strazds, Ojārs Greste, Toms Mačēns, Valdis Krādziņš, Ansis Krādziņš, Aija Dragūna, Indriķis Kalniņš, Andrejs Upenieks, Viktorija Mačēna, Normunds Ronis, Ivars Birze; otrā rindā: Nelsons Odiņš-Jones, Aleks Strazds, Aldis Liepiņš, Jānis Lucis, Indulis Krādziņš, Juris Laufers. Trūkst: Dainis Jaunalksnis, Voldis Kains, Valdis Mačēns, Janis Timermanis. FOTO Ojārs Greste.