Laikraksts Latvietis

„Zelta Pūka“

Apbalvoti diasporas skolu konkursa uzvarētāji

  Laikraksts Latvietis Nr. 763, 2023. g. 6. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Svinīgā apbalvošanas ceremonija LVA diasporas izglītotāju vasaras skolā. FOTO Latviešu valodas aģentūra.