Laikraksts Latvietis

Lielajos kapos gaismas un skaņas instalācija

Slovāku mākslinieks un koris BALSIS

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lielie kapi naktī. Kapa piemineklis Meikovu (Meuckow) un Rambergu ģimenēm. Valsts aizsargāts kultūras piemineklis nr. 7307. FOTO Gunārs Nāgels.