Laikraksts Latvietis

„Mirkļi Melburnas latviešu sabiedrības dzīvē“

Vēsture Igora Dimita fotogrāfijās

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu kreditkooperatīva Melburnā valde 1980. gadā. No kreisās: priekšsēža vietnieks Igors Dimits, sekretārs Gunārs Robergs, valdes loceklis Kārlis Freiverts, priekšsēdis Arvīds Prods, valdes locekļi – Uldis Šterns, Edvīns Misa un Kārlis Žubeckis. FOTO Igors Dimits.