Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Trešais stāsts. PAR DEJOŠANU

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viņi nāk un nāk – dejotāji un skatītāji. Viņi plūst caur stadiona „Daugava“ vecajiem vārtiem kā svētku koncerta košs ievads. FOTO Anita Mellupe.