Laikraksts Latvietis

Mūsu tautas garīgās piederības eksāmens

Trešais stāsts. PAR DEJOŠANU

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tik skaistas pīpeņu pļavas kā Dikļu tuvumā citur ilgi nav gadījies sastapt. Arī labība lielajam sausumam nepadevās. FOTO no Anitas Mellupes personīgā arhīva.