Laikraksts Latvietis

Lūgums „Dzintaru“ (LIVKS) biedriem

Ir ilggadīgas rūpes par paju sarakstiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunas virtuves iekārtas „Dzintaros“. FOTO Kārlis Rolavs.