Laikraksts Latvietis

Juris Svētkos (1)

Juris Ķeniņš ierodas ar pulksten trijos naktī pirktām biļetēm

  Laikraksts Latvietis Nr. 764, 2023. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Arturs Jansons un Juris Ķeniņš savās „pirmklasīgajās“ sēdvietās tuvu pie altāra, tomēr aiz koristu mugurām. FOTO Māra Ķeniņa.