Laikraksts Latvietis

Juris svētkos (2)

Juris Ķeniņš „Vakarā bez Jura Kronberga“

  Laikraksts Latvietis Nr. 765, 2023. g. 20. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Artūrs Rūsis, Ēriks Kīns, Juris Kulakovs, Gatis Gaujenieks un Korijs Maklauds (Cory McLeod) Kronberga vakarā. FOTO Māra Ķeniņa.