Laikraksts Latvietis

Garezera 3x3 Amerikā

Kad piesitas latviskais

  Laikraksts Latvietis Nr. 766, 2023. g. 27. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Garezera 3x3 vadītājas (no kreisās) Daiga Rūtiņa, Māra Linde un Maija Zaeska. FOTO Ieva Freinberga.