Laikraksts Latvietis

Kārlim Gulbergam – 100

Atzīmēšana Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 766, 2023. g. 27. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārlis Gulbergs savā 100 gadu jubilejā. Pie sienas redzamas Oskara Norīša ilustrācijas lugai „Sprīdītis“.