Laikraksts Latvietis

Korim „Daugava“ jauns karogs

Ieies kora tradīciju pūrā

  Laikraksts Latvietis Nr. 767, 2023. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vīru kora „Daugava“ jaunais karogs. FOTO Astra Kronīte.