Laikraksts Latvietis

Eiropas Latviešu apvienības kopsapulce un rezolūcija

Pārrunas, diskusijas un atziņas

  Laikraksts Latvietis Nr. 767, 2023. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Izmantojot krāsainās t.s. post-it lapiņas dalībnieki dalījās ar savām galvenajām dienas atziņām. FOTO Valda Liepiņa.