Laikraksts Latvietis

Kanberas ziņas

Sarosījusies latviešu saime

  Laikraksts Latvietis Nr. 768, 2023. g. 768. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kanberas latviešu sabiedrības kodols. Pirmā rindā no kreisās: Tomass Volšs (Thomas Walsh), Skaidrīte Darius, Vineta Rieksta, Iveta Leitase, Ilze Lapsa-Beilsa (Bales), Vineta Freimane, Mellisa Kambela (Campbell), Māris Neimanis. Otrajā rindā: Pēteris Grigulis, Sanita Lūka, Ansis Rieksts, Raitis Freimanis, Ross Pūre, Linda Postniece. FOTO Džeimss Noubs (James Nobes).