Laikraksts Latvietis

Spēlētprieks + Darītprieks = Dzīvotprieks

Amatierteātru augstais vilnis – 17. festivāls Limbažos

  Laikraksts Latvietis Nr. 768, 2023. g. 768. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Novada un pilsētas kultūras darbinieku lielais četrinieks: Evija Keisele, Inta Kalniņa, Mārīte Saulīte un Arta Zunde. FOTO Anita Mellupe.