Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – jūlijs 2023

Mājās darināti tautastērpi

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tautastērps, kuru savām meitām darināja Dagmāra Grīsle Hila (Hill) ap 1970. gadu. Dāvinājušas Marisa Zubāns (dz. Hila) un Elita Hila. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.