Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – jūlijs 2023

Mājās darināti tautastērpi

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Bērni mājās šūtos tautastērpos Latviešu mājā Almēlijā, Lielbritānijā 1974. gadā. FOTO Harijs Blezūrs.