Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Laureāti vienviet

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Indulis Landaus. „Trīs vītoli ar rietošu sauli“. 2021. FOTO Māris Brancis.