Laikraksts Latvietis

Preiļu 3x3 saietā izdzīvojām mūža ritumu

Atsaucīgs saieta norisēm bija novada domes priekšsēdis

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Preiļu 3x3 radošā grupa. No kreisās: Reinis un Dina Cepļi, Daniels Inkins, Laura Bitiniece, Trīne un Kārlis Taukači, Dora un Kristians Rimkusi, Elza Miezīte, Justs un Jānis Cepļi. FOTO Varis Sants.