Laikraksts Latvietis

Preiļu 3x3 saietā izdzīvojām mūža ritumu

Atsaucīgs saieta norisēm bija novada domes priekšsēdis

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Saieta karogu atklāšanā pacelt gods bija kuplajai Rokpeļnu saimei, kas trīs paaudzēs bija atbraukuši no trīs valstīm. FOTO Daiga Bitiniece.