Laikraksts Latvietis

„Dzīva dziesma sirdī dzimst“

Ar vīru gribu un dziesmas mīlestību Sidnejas Latviešu vīru koris atkal dzied

  Laikraksts Latvietis Nr. 769, 2023. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Aiju Dragūnu un koncertmeistari Viktoriju Mačēnu. FOTO Ilze Šēnberga.