Laikraksts Latvietis

Kultūras dienas Sidnejā sākas

Ulda Siliņa atmiņas

  Laikraksts Latvietis Nr. 770, 2023. g. 25. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: J. Zemītis (Mailzs), B. Strautiņa (Staktona) un U. Siliņš (Džefersons). FOTO no Ulda Siliņa personīgā arhīva.