Laikraksts Latvietis

„Oktobrafest“ Melburnas Latviešu namā

Melburnas koristi piedalās ziedojumu vākšanā AL59.KD

  Laikraksts Latvietis Nr. 770, 2023. g. 25. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Uzstājas, kā vienmēr asprātīgais, lietuviešu ansamblis „Pamesta Klumpe“ („The Lost Clog“). FOTO Ojārs Greste.